Schema ‘Bouwen onder de Omgevingswet en Kwaliteitsborging’

Bouwen onder de Omgevingswet en kwaliteitsborging vraagt een andere manier van werken bij het aanvragen van een vergunning, de uitvoering van de bouw en bij de gereedmelding en oplevering van een bouwwerk. BZK heeft een schema gepubliceerd waarin die nieuwe manier van werken wordt uitgelegd. Het schema geeft de stappen weer die de verschillende partijen bij bouwen onder de Omgevingswet en Kwaliteitsborging moeten doorlopen. Het schema gaat uit van een regulier bouwproject, waarbij de opdrachtgever een ontwerp laat maken door zijn adviseurs en dit vervolgens aanbesteedt. Bij andere aanbestedingsvormen (Bouwteam, design & construct, etc.) zullen dezelfde stappen doorlopen moeten worden, maar mogelijk door andere bij de bouw betrokken partijen.

U vindt het schema via deze link. Heeft u vragen of opmerkingen over het schema dan kunt u deze via de Helpdesk Bouwregelgeving en brandveilig gebruik doorgeven.