Oproep VNG aan gemeenten: bereid je voor op de Wkb!

De VNG roept de Colleges van alle gemeenten in Nederland  op zich voor te bereiden op de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Door proefprojecten te starten kunnen gemeenten meer zicht krijgen op wat de Wkb betekent voor hun organisaties. Nu al ervaring opdoen met de Wkb zorgt er voor dat gemeenten zich tijdig de nieuwe manier van werken eigen kunnen maken.

Bij de oproep via de site van de VNG is een gezamenlijke brief van de VNG en BZK gevoegd. In de brief is een beschrijving opgenomen van de Wkb en de nieuwe werkwijze voor gemeenten. Ook wordt ingegaan op de afspraken uit het bestuursakkoord. De VNG en BZK wijzen gemeenten er tevens op dat de invoering van de Wkb gevolgen zal hebben voor het gemeentelijke bouw- en woningtoezicht en mogelijk ook voor andere werkvelden binnen de gemeente.

De brief is te lezen via deze link.