Impact op BWT door wegvallende taken Wkb

Het is voor gemeenten belangrijk om al voor de aankomende begrotingsbehandeling inzicht te krijgen op de impact van de Wkb die naar verwachting op 1-1-2021 [red: 1 januari 2022] gelijk met de Omgevingswet in werking treedt. De impact van wegvallende taken kan worden berekend met de door de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland ontwikkelde impactanalyse. De impactanalyse geeft inzicht in de tijdbesteding die komt te vervallen door het schrappen van de vergunningplicht voor de bouwactiviteit voor eenvoudige bouwwerken (“de knip”) en door de inwerkingtreding van gevolgklasse 1 onder de Wkb.

De impactanalyse en een toelichting erop is te downloaden op BWTinfo.