Spelregels proefprojecten kwaliteitsborging

Op vrijdag 30 augustus heeft BZK in overleg met marktpartijen een aantal spelregels vastgelegd voor de proefprojecten die de komende tijd zullen worden opgestart. Doel van de spelregels is om – vooruitlopende op de start van de regiegroep die de proefprojecten gaat begeleiden – meer duidelijkheid te geven over de manier van samenwerken in proefprojecten zodat de projecten op korte termijn kunnen starten. Afgesproken is tevens om te starten met een landelijke begeleidingsgroep voor de proefprojecten. Zodra deze aan de slag is zal er meer informatie beschikbaar komen over de wijze waarop projecten kunnen worden aangemeld.

De spelregels zijn vastgelegd in de volgende documenten:

  • Plan van aanpak Wkb is het in 2020 door de stuurgroep opgestelde implementatieplan is geactualiseerd en aangepast aan de stand van zaken
  • Memo spelregels proefprojecten versie 2.1 bevat randvoorwaarden en spelregels voor de uitvoering van proefprojecten, afgestemd op het Bestuursakkoord en het implementatieplan. De spelregels zijn tot stand gekomen in overleg met instrumentaanbieders, kwaliteitsborgers en vertegenwoordiging van het bevoegd gezag (VBWTN). Versie 2 is aangepast naar aanleiding van de afspraken gemaakt tussen VNG en BZK over de rol van het bevoegd gezag. Versie 2.1 bevat een redactionele aanpassing bij de toelichting op de indieningsvereisten stap 1 (hoofdlijn constructie toegevoegd).
  • P502 Toetskader toelating instrument 20190906 DEFINITIEF geeft een overzicht van aspecten die in een instrument voor kwaliteitsborging moeten zijn geregeld. Het toetskader is gebaseerd op de Wkb, het conceptbesluit, de toelichting op beiden en het bestuursakkoord tussen VNG en ministerie van BZK.
  • Memo melding en risicobeoordeling Wkb DEFINITIEF 20190906 bevat een nadere toelichting op de vergunningverlening onder de Omgevingswet en de Wkb, inclusief de inhoud van het borgingsplan.
  • Juridische prioriteiten WKB beschrijft een aantal specifieke punten uit de wetgeving, zoals de verschillende dossiers.

De afspraken / memo’s zijn gebaseerd op de stand van zaken op dit moment. In de komende periode wordt door de gezamenlijke partijen doorgewerkt aan de verder invulling van wet- en regelgeving, de regiegroep (en de daaronder vallend begeleidingsgroep) en de toelatingsorganisatie.

Voor proefprojecten moet vergunning worden verleend onder de Wabo . De wijze waarop dit kan is terug te lezen in het memo 20200319 Indieningsvereisten en werkwijze proefprojecten. Lees ook: Factsheet VNG: start met proefprojecten!

 

1 gedachte over “Spelregels proefprojecten kwaliteitsborging”

Reacties zijn gesloten.