PVS: Momentum dreigt verloren te gaan, voer Wkb snel in

In een brief aan minister Ollongren (BZK) pleit het Platform Voorbereiding Stelselherziening (PVS) voor snelle actie om te komen tot snelle aanvaarding van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen door de Eerste Kamer. Invoering zou vervolgens per 1 januari 2020 moeten plaatsvinden, zodat alle partijen zich op de nieuwe situatie kunnen voorbereiden.

PVS constateert dat zowel aan de kant van het bevoegd gezag als vanuit de markt al jaren geanticipeerd is op de Wkb. Nu deze nog niet is ingevoerd is het gevolg hiervan onderbezetting bij het bevoegd gezag en stagnatie bij de ontwikkelingen in de markt.

PVS vraagt de minister tenslotte om proefprojecten te stimuleren: budget voor kennisuitwisseling, medewerking van gemeenten en korting op de leges.

De brief van PVS – die mede aan de griffiers van de Eerste en Tweede Kamer is verzonden – is via deze link te lezen.