Artikel: Private kwaliteitsborging internationaal gezien

| Bouwkwaliteit in de Praktijk | Nr. 6 • Jaargang 3 • juni 2017 | Tekst Frits Meijer en Henk Visscher
 Er is in Nederland discussie over de rol die de gemeente moet gaan spelen in het nieuwe kwaliteitsborgingstelsel. In dit artikel wordt ingegaan op de vraag hoe die gemeentelijke rol in andere landen wordt vormgegeven. In een artikel van Frits Meijer en Henk Visscher van OTB beschrijven ze hoe dit in het buitenland geregeld is. Het artikel is gebaseerd op het rapport QuickScan van buitenlandse stelsels van Kwaliteitsborging voor het Bouwen. Duitsland, Engeland & Wales, Frankrijk, Ierland, Noorwegen, Zweden en Australië dat OTB in april 2016 in opdracht van BZK heeft uitgevoerd.

OTB concludeert dat het Nederlandse nieuwe systeem in essentie afwijkt van de stelsels in de andere landen. Dit geldt met name het feit dat er in Nederland eisen worden gesteld aan het kwaliteitsborgingsinstrument en in de andere landen vooral de bouwprofessionals aan bepaalde eisen moeten voldoen. In mindere mate geldt dat ook voor de rol die gemeenten spelen. In de meeste onderzochte landen is de scheiding tussen toezicht en handhaving niet zo strikt en spelen gemeenten ook een inhoudelijke rol bij het kwaliteitsborgingproces.

Het gehele artikel is te lezen via de website van VBWTN. In aanvulling op het rapport van OTB is door EIB in 2017 een aanvullend onderzoek uitgevoerd.