“Wet #kwaliteitsborging overbodig in Rijssen”

Na drie pilots is Nijhuis Bouw dusdanig enthousiast over kwaliteitsborging dat ze ook zonder de wet doorgaan met deze manier van werken. In een interview met Cobouw afgelopen woensdag 11 januari stelt Rob Nijhuis: “…of die wet van minister Blok nou wel of niet wordt ingevoerd, wij gaan ermee door”.

Het hele interview is terug te lezen via Cobouw. En of, en zo ja wanneer de wet kwaliteitsborging doorgaat weten we als het goed is na deze week. In de aanloop naar de behandeling in de Kamer hebben diverse partijen inmiddels ook schriftelijk hun standpunten duidelijk gemaakt.