Janssen de Jong: Private kwaliteitsborging werkt

Hercuton, onderdeel van het cluster Bedrijfshuisvesting van Janssen de Jong Groep, is voor de zomer een pilotproject gestart in kader van de Wet kwaliteitsborging. Het belangrijkste doel van deze pilot is het verwerven van inzicht. Inzicht in de resultaten van de nieuwe werkwijze, de gevolgen voor processen, de rolverdeling en de samenwerking tussen kwaliteitsborger, bouwer en gemeente. Maar ook: inzicht in kosten en baten en leerpunten voor de verdere uitwerking van de wet- en regelgeving. De resultaten van een eerste intern evaluatie zijn via een persbericht door Janssen de Jong gepubliceerd:

 • Toetsing van de TIS is intensiever dan die van de gemeente.
 • De inspecties van de TIS hebben in enkele gevallen geleid tot correcties in het ontwerp. Daardoor is het risico op niet voldoen aan de wettelijke en klanteisen tijdig onderkend en opgelost.
 • Vooralsnog leidt de inzet van een kwaliteitsborger tot verhoging van de kosten op het project. Naast de kosten van de TIS zelf, maken projectmedewerkers extra uren om Seconed van de gewenste informatie te voorzien. In hoeverre er sprake is van inverdieneffecten en welke besparing aan faalkosten hier tegenover zal staan, kan nog niet worden beoordeeld.
 • De extra ogen van de kwaliteitsborger houden de medewerkers op de bouw scherp en dat werkt disciplinerend.

Het gehele persbericht is te lezen op de website van Janssen de Jong.

1 gedachte over “Janssen de Jong: Private kwaliteitsborging werkt”

 1. Don’t shoot the messenger, maar in dit geval wil ik wel reageren op het persbericht wat je deelt.

  Door prioritering en door het wegbezuinigen van BWT-ers is het logisch dat een distributiecentrum minder intensief wordt getoetst door het bevoegd gezag. Laat de bouw zijn eigen verantwoordelijkheid nemen (en houden) en evt een opzichter inschakelen.

  Correcties door TIS. Betekent dit dat ontwerpende partijen momenteel deze fouten maken en deze pas laat gesignaleerd worden? Het bevoegd gezag is een toetsende instantie en heeft niet direct een adviserende rol.

  “De extra ogen van de kwaliteitsborger houden de medewerkers op de bouw scherp en dat werkt disciplinerend.”
  Voorheen werd men blijkbaar niet genoeg geprikkeld om kwaliteit te leveren. Dit zegt ook voldoende over de bouwwerken die reeds door hen is opgeleverd en waarbij géén toezichthouder aanwezig was. Het lijkt er steeds meer op dat de markt zichzelf durft te bestempelen als schoolkinderen en dat wij de strenge docent zijn.

Reacties zijn gesloten.