Reactie VBWTN op antwoorden Kamervragen #Wkb

Onder de titel Waarom de wet kwaliteitsborging in de bouw? is op de website van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland een uitgebreide reactie te lezen op de beantwoording van Kamervragen van Van der Linde (VVD) over het Haagse experiment, die op 26 augustus aan de Tweede Kamer zijn toegestuurd. In het bericht stelt VBWTN dat het bouwtoezicht in Nederland dagelijks meerdere keren moet ingrijpen omdat anders niet aan de regels wordt voldaan. Niet vreemd, volgens VBWTN, dat is immers het werk van Bouwtoezicht. Hieraan wordt toegevoegd:

“Wie dit wel vreemd zou moeten vinden is de markt zelf. Zij, met uiteraard de goede bouwers buiten beschouwing gelaten, is niet in staat zich zodanig te organiseren dat zij uit zich zelf zorgt dat er wordt voldaan aan de afgesproken regels.  Wie dit ook vreemd zou moeten vinden is de opdrachtgever die de aannemer goed betaalt voor de te leveren prestatie.”

Het steekt VBWTN dan ook dat in de antwoorden op de vragen van Van der Linde benadrukt wordt dat “het bestaande stelsel te veel tekortkomingen kent” en dat daarbij voorbeelden van calamiteiten in het verleden worden genoemd. Als dat de reden is voor het aanpassen van de wet dan stelt VBWTN dat je ook de politie zou kunnen afschaffen omdat er – ondanks controles – nog te hard gereden wordt. Ondank dat deze vergelijking voorbij gaat aan het feit dat de Wkb het bouwtoezicht niet afschaft maar verplaatst, is het opvallend dat dit antwoord gegeven wordt op een vraag naar de gevolgen voor de pilots van de bevindingen in Den Haag….

VBWTN sluit af met de opmerking dat ze dan ook nog steeds een stelsel voor waarbij de markt zelf de kwaliteit gaat organiseren waarbij de overheid aan het eind de geleverde kwaliteit gaat controleren.  Navraag bij VBWTN leert dat hiermee bedoeld wordt dat het bouwproces met een melding afgesloten zou kunnen worden. In die melding moet dan ook aangegeven zijn hoe de kwaliteit in het bouwproces geborgd is. Los daarvan is en blijft het de bouw die verantwoordelijk is voor het voldoen aan de voorschriften!

Lees de gehele reactie van VBWTN via deze link