Antwoord op Kamervragen experiment Den Haag

Naar aanleiding naar Kamervragen van Van der Linde (VVD) naar de oorzaken en gevolgen van de problemen met het experiment Garantiewoningen in Den Haag heeft minister Blok op 26 augustus 2016 zijn antwoorden naar de Tweede Kamer gestuurd.

Op de vraag of de bewoners van de betreffende Haagse woningen zich zorgen moeten maken antwoord de minister met nee. De minister put hierbij in zijn antwoord uit de brief die Den Haag aan de bewoners heeft gestuurd.

De andere vraag van Van der Linde heeft betrekking op het verloop van andere pilots en experimenten in het kader van de Wkb. Alvorens hierop in te gaan geeft Blok een beschouwing van de redenen voor de voorgenomen stelselwijziging. Hierbij worden een aantal oude onderzoeken van de VROM-Inspectie aangehaald en worden enkele voorbeelden genoemd van calamiteiten in het verleden. De minister concludeert dat het toezicht door alle bij de bouw betrokken partijen de betreffende calamiteiten niet heeft kunnen voorkomen. Tenslotte wordt in antwoord op de vraag aangegeven dat de ervaringen van de experimenten en pilots worden verwerkt in de diverse instrumenten en in de onderliggende wetgeving. Als leerpunten worden genoemd de onafhankelijkheid van de kwaliteitsborger en hoe om te gaan kleine afwijkingen in de bouw en met de gereedmelding.

Lees de volledige beantwoording via deze link.

1 gedachte over “Antwoord op Kamervragen experiment Den Haag”

Reacties zijn gesloten.