VBWTN stapt uit stuurgroep #kwaliteitsborging

Na het voorlezen van een verklaring is Margreet Schotman, voorzitter van de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht uit de stuurgroep kwaliteitsborging gestapt. Aanleiding zijn de antwoorden op Kamervragen, die op 26 augustus 2016 door de minister aan de Tweede Kamer zijn toegestuurd. De daarin naar de mening van VBWTN gewekte suggestie dat de slechte kwaliteit in de bouw te wijten is aan het slechte toezicht van de gemeente is VBWTN in het verkeerde keelgat geschoten. In haar verklaring gaf Margreet Schotman tevens aan de brief als onterechte kritiek op haar achterban te zien:

Deze BWTers zijn er niet op aan te spreken dat hun raad of college heeft gekozen voor bezuinigingen op dit terrein de afgelopen jaren, die geen opleidingsbudgetten hebben gekregen, die te bescheiden zijn om dagelijks in de Cobouw te melden wat ze hebben moeten corrigeren, op tekening en buiten, maar die al helemaal niet aangesproken kunnen worden op het feit dat zij er voor hadden moeten zorgen dat de bouw meer kwaliteit levert als zij maar meer toezicht hadden gehouden (lees hadden gecontroleerd). 

De overige leden van de stuurgroep hebben aangegeven de inbreng van VBWTN bijzonder te waarderen en hebben de hoop uitgesproken dat VBWTN terug zal komen op het besluit niet meer aan de stuurgroep deel te nemen.

Vanuit iBK delen wij de hoop dat partijen snel weer gezamenlijk om tafel gaan, te meer omdat de stap die gezet moet worden al moeilijk genoeg is. Zoals Margreet Schotman aangaf: “Dat het geen eenvoudig traject zou zijn, wist iedereen want anders was die goede kwaliteit voor de consument al lang een feit en hadden we daar ook geen wetswijziging voor nodig.”

1 gedachte over “VBWTN stapt uit stuurgroep #kwaliteitsborging”

Reacties zijn gesloten.