Antwoorden op vragen Tweede Kamer #Wkb

Op 7 juni heeft de vaste Kamercommissie voor Wonen en Rijksdienst een groot aantal vragen naar aanleiding van het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen ingediend (bekijk de vragen hier). De antwoorden op de schriftelijke vragen zijn op … juni aan de commissie toegezonden.De antwoorden zijn in de meeste gevallen een nadere uitleg en verduidelijking van het wetsvoorstel. De nota naar aanleiding van het verslag (het antwoord op de vragen) is hier te lezen of via de overzichtspagina waarop het gehele dossier is te vinden.

De procedurevergadering van de Kamercommissie van 5 juli geeft helaas nog geen duidelijkheid geeft over het te volgen wetstraject. 6 september (de volgende procedurevergadering) gaan we verder…..