Concept besluit Kwaliteitsborging voor het bouwen aangeboden voor internetconsultatie

Het conceptbesluit kwaliteitsborging voor het bouwen is op 19 juli aangeboden ter openbare internetconsultatie.

In dit conceptbesluit wordt nader uitgewerkt:

  1. de aanwijzing en definitie van gevolgklasse 1
  2. de aanwijzing van de zogenoemde Bouwbesluittoetsvrije bouwwerken
  3. de regels waaraan instrumenten moeten voldoen (en via die weg de eisen aan kwaliteitsborging)
  4. de procedures voor toelating van instrumenten en kwaliteitsborgers tot het stelsel
  5. het vaststellen van tarieven door de toelatingsorganisatie voor de behandeling van aanvragen, het bijhouden van het register en het toezicht op de naleving van de regels met betrekking tot de toepassing van de instrumenten voor kwaliteitsborging.

    U kunt reageren op het conceptbesluit tot 1 oktober 2016. U vindt het conceptbesluit via deze link.