Reactie VBWTN op MKBA

Op 29 januari 2016 heeft het ministerie van BZK de resultaten van een maatschappelijke kosten-baten analyse van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen aan de Tweede Kamer toegezonden. In een schriftelijke reactie laat de Vereniging Bouw- en Woninhtoezicht aan minister Blok weten de uitkomsten van de MKBA op een aantal punten in twijfel te trekken. Tevens heeft VBWTN grote bezwaren tegen de in de MKBA opgenomen veronderstelling dat gemeenten bij veel bouwwerken feitelijk niets meer bijdragen als het om de kwaliteit gaat.

De reactie en de brief van VBWTN zijn te lezen via deze link. Via de link is tevens meer informatie te vinden over het overleg van minster Blok met de Tweede Kamer op 16 maart a.s. waar onder meer de voortgang van de Wet kwaliteitsborging is geagendeerd.