Cobouw: “Rompslomp voor de bouwer voorkomen”

In Cobouw staat vandaag een drietal artikelen over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Alle drie de artikelen hebben betrekking op het idee dat de beoogde toelatingsorganisatie enerzijds te weinig onafhankelijk zal zijn (“Al langer kritiek op bouworganisatie minister”) en anderzijds dat de toelatingsorganisatie te duur zal gaan worden voor de consument (“VEH hoopt via ‘binnenlijn’ op een goede afloop”). In het derde artikel pleit De Vries van de PvdA opnieuw voor een stelsel waarin de aannemer verantwoordelijk is en de gemeente achteraf haar akkoord moet geven (“PvdA wil bouwer rompslomp besparen”). In reactie hierop geeft Van der Linde (VVD) een voorbeeld waarin die manier van werken juist leidt tot rompslomp en extra kosten.

Zoals op 29 januari 2016 schriftelijk aan de Tweede kamer medegedeeld, zal minister Blok de Kamer informeren nadat een gedachtewisseling met betrokken partijen – onder meer over de rol van de Toelatingsorganisatie – is afgerond.