Consumenteninformatie: Digitaal, alles bijeen en device onafhankelijk

protypeRecent heeft Mare Research in opdracht van BZK een onderzoek uitgevoerd naar de informatiebehoefte van consumenten.  In het onderzoek zijn 52 consumenten geïnterviewd die recent een huis gekocht of verbouwd hebben en mensen die dat op korte termijn van plan zijn. Tevens is een aantal huurders geïnterviewd. Het onderzoek geeft op basis van de interviews en aanvullend onderzoek antwoord op de vragen:

  1. Wat vindt de Bouwconsument noodzakelijk om te weten (basis opleverdossier, minimaal benodigde informatie).
  2. Wat vindt de Bouwconsument wenselijk om te weten (optioneel, pluspakket?).
  3. Hoe moet de informatievoorziening eruitzien (vorm, digitaal/ fysiek).
  4. Hoe moet de informatievoorziening verlopen (wie vult/ vullen het dossier, toegang, delen, statisch vs. meebewegen met Bouwconsument).

Op basis van het onderzoek concludeert Mare dat er nadrukkelijk behoefte is aan meer informatie, niet alleen over de woning maar ook de directe omgeving. Mare beveelt aan om te komen tot een digitaal platform om deze informatievoorziening mogelijk te maken.

Het gehele rapport Opleverdossier voor de Bouwconsument is hier te lezen.