Marktinitiatieven: Essentiële Bouwkundige Controlepunten

Recent is door Brandveilig Bouwen Nederland – in samenwerking met Brandweer Nederland en de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland – de herziene versie van de Essentiële Bouwkundige Controlepunten uitgebracht. Het document beoogt een bijdrage te leveren aan brandveiliger gebouwen. Dat wordt gedaan door duidelijk te maken welke punten in ieder geval van belang zijn als het gaat om bouwkundige brandveiligheid. Met behulp van deze uitgave kan worden bepaald of uw constructie of gebouw voldoet aan bouwkundige brandveiligheid.

Download hier de digitale versie van de Essentiële Bouwkundige Controlepunten. Ook kunt u via Brandveilig Bouwen Nederland een ééndaagse opleiding volgen over de toepassing van de Essentiële Bouwkundige Controlepunten. Doel van de training is het verbeteren van de kennis en vaardigheden van ieder die werkt aan / verantwoordelijk is voor de brandveiligheid van gebouwen. Dus voor gebouweigenaren en beheerders, huurders/gebruikers, inspecteurs/preventisten, architecten, aannemers, installateurs, verzekeraars en toeleveranciers. Opgeven kan via deze link.