Private partijen verantwoordelijk voor kwaliteitsborging bouw

Op de website van Aedes is een interview gepubliceerd met Hajé van Egmond, een van de kwartiermakers van iBK. In het interview wordt een toelichting gegeven op de wijzigingen en de mogelijkheden die dit biedt voor corporaties. Van belang voor corporaties is tijdig na te gaan op welke wijze ze hun kwaliteitsborging willen regelen. Als de plannen van minister Blok doorgaan dan zullen eengezinswoningen al per 1 januari 2017 onder de nieuwe regels vallen. De kans is groot dat in dat gevallen de nieuwbouwplannen van vandaag al via het nieuwe stelsel zullen worden gebouwd!

In het artikel wordt gesteld dat de bewijslast als het gaat om gebreken na oplevering “in principe wordt omgedraaid”. Op grond van de wet is de aannemer inderdaad aansprakelijk voor gebreken die na oplevering worden opgemerkt, “tenzij deze gebreken niet aan de aannemer zijn toe te rekenen.” Dit wil niet zeggen dat een aannemer opeens voor alle gebreken aansprakelijk is. Wel dat de aannemer zich niet langer kan verschuilen achter het proces verbaal van oplevering….

Het gehele artikel is te lezen op de website van Aedes