Wijziging organisatie Nationale Milieudatabase

SBK heeft in overleg met het ministerie van BZK besloten de operationele werkzaamheden van het beheer en onderhoud van de Nationale Milieudatabase (NMD), het actueel houden van de bepalingsmethode ‘Milieuprestatie van gebouwen en GWW-werken’ en het zorgdragen voor een daarop toegesneden commercieel draagvlak per 1 juli 2015 door het Instituut voor Bouwkwaliteit (iBK) uit te laten voeren.

Michiel van der Meulen blijft hierbij fulltime projectleider. Hij zal zich vooral richten op het toelaten van, toetsen, registreren en borgen van aangeboden milieudata voor opname in de NMD alsmede het beoordelen van instrumenten voor het berekenen van de milieuprestatie van gebouwen en GWW-werken die door iBK/SBK kunnen worden geaccepteerd wanneer zij voldoen aan openbare en vastgelegde criteria. Ook de samenvoeging van milieudata B&U en GWW maakt deel uit van zijn werkzaamheden. Michiel zal parttime worden geflankeerd en gesteund door Harry Nieman en Piet van Luijk. Harry zal zich in hoofdzaak richten op algehele leiding en het creëren van een financieel solide draagvlak bij het betrokken bedrijfsleven en de overheid. Piet zal zich vooral richten op het verbinden van de bepalingsmethode en NMD aan het (rijks)beleid ten aanzien van milieuprestaties van gebouwen en GWW-werken, het bepalen van circulariteit van producten en bouwwerken, certificering van duurzaam vastgoed enz. Gedrieën hebben zij voorts oog voor overleg met stakeholders, het geven van voorlichting, het vinden van een juiste positionering van de NMD, zowel in nationaal als Europees verband.

SBK hoopt hiermee een verbeterd fundament te hebben gelegd voor de kwaliteitsborging van de bepalingsmethode en de robuustheid van de NMD. Het financiële beheer en de eindverantwoordelijkheid op dit vlak blijft bij SBK.

De direct betrokken personen zijn te bereiken via www.milieudatabase.nl.