Everything you always wanted to know…

Nu het concept-wetsvoorstel bij de Raad van State ligt, de BV Nederland geniet van een welverdiende vakantie en we bij iBK onze plannen voor de rest van het jaar uitwerken, wil ik u de vraag stellen wat u van ons wilt weten de komende tijd. Op korte termijn willen we de veelgestelde vragen op onze website uitbreiden en graag zouden we ook uw ervaringen met kwaliteitsborging willen delen met de rest van de wereld. Vandaar de oproep om via onze contactpagina door te geven:

  • Welke vragen u heeft over kwaliteitsborging in de bouw
  • Wat uw ervaring is met kwaliteitsborging in de bouw
  • Welke initiatieven u vooruitlopend op de nieuwe wetgeving nu al ontplooit

We horen graag van u!!

Hajé van Egmond
Namens iBK