Schakeldag 2015: praktijkervaringen met kwaliteitsborging

Op 25 juni 2015 wordt in Utrecht de jaarlijkse Schakeldag over veranderingen in het omgevingsrecht georganiseerd. Werkt u als vergunningverlener, handhaver of beleidsmedewerker op het gebied van het omgevingsrecht? Dan is de Schakeldag een uitgelezen mogelijkheid om binnen één dag op de hoogte te zijn van de plannen rondom omgevingswet, handhaving, kwaliteitsborging, etc.

Net als vorig jaar zal tijdens een van de parallelsessie de stand van zaken met betrekking tot de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen worden toegelicht. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar partijen die nu al vooruitlopend op de daadwerkelijke inwerkingtreding van het wetsvoorstel werken volgens de nieuwe werkwijze principes van het wetsvoorstel. Tijdens de sessie hoort u hoe bouwers, kwaliteitsborgers en gemeente dit ervaren. Mocht u zelf willen starten met pilotprojecten of op andere wijze willen ‘oefenen’ met kwaliteitsborging langs de lijnen van het wetsvoorstel Kwaliteitsborging in de bouw dan biedt de sessie u de kans om uw vraag hierover aan ervaringsdeskundigen te voor te leggen.

Aanmelden voor de Schakeldag kan via deze link. Wilt u deelnemen aan de sessie Kwaliteitsborging voor het bouwen, kies dan voor sessie 4.2.2 bij uw aanmelding.