‘De schakel tussen publiek en privaat’

In een nieuwe blog gaat Otillie Laan in op de positie van de kwaliteitsborger in het nieuwe stelsel vanuit het oogpunt van privaatrecht. De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen leidt niet tot een feitelijke wijziging van de rollen en aansprakelijkheden voor private partijen in het bouwproces. En toch zal het zeker gevolgen hebben voor contracten en contractvormen. Onderbelicht tot nu toe… En zeker de positie van de opdrachtgever. De blog is wellicht een aanzet tot meer onderzoek en discussie op dit punt. Lees de blog via deze link.