Systeemgerichte contractbeheersing als instrument voor kwaliteitsborging

Het Rijksvastgoedbedrijf en Rijkswaterstaat werken al enkele jaren met systeemgerichte contractbeheersing (SCB) binnen hun integrale contracten. Kenmerkend voor deze manier van van werken is ‘bouwen onder kwaliteitsborging’. De aannemer levert kwaliteit op basis van zijn kwaliteitssysteem en toont richting opdrachtgever aan dat aan de eisen van de opdrachtgever wordt voldaan. De opdrachtgever toetst risicogestuurd, zonder dat daarmee de aansprakelijkheid van de aannemer afneemt.

Systeemgerichte contractbeheersing is daarmee feitelijk te zien als de private variant van de Wet kwaliteitsborging. Hieronder is – ter lering ende vermaak – enige informatie van Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf over systeemgerichte contractbeheersing opgenomen.

NB: SCB zal - net als andere initiatieven vanuit de markt - na totstandkoming van de Wet kwaliteitsborging beoordeeld moeten worden aan de wettelijke eisen alvorens sprake kan zijn van een toegelaten instrument. Zie ook andere marktinitiatieven via deze link.