Advies Ekelmans & Meijer Advocaten: “Geen verplichte verzekering”

De consultatieversie van de Wet Kwaliteitsborging bevat een verplichting voor de aannemer tot het aanbieden van verzekering tegen insolventie. In de consultatieronde is hiertegen vanuit diverse partijen bezwaar gemaakt. De Tweede Kamer is echter nadrukkelijk voorstander van een verplichte verzekerde garantie, zoals ook blijkt uit de motie Jansen / De Vries die in 2013 door de kamer is aangenomen (TK 2012-2013, 32 757, nr. 50).

Minister Blok heeft Ekelmans & Meijer Advocaten gevraagd om een advies uit te brengen hoe met de verplichte verzekering om te gaan. De conclusie is dat een verplichte verzekering leidt tot een toename van de lasten voor de burger. Tevens leidt dit mogelijk tot verslechtering van de bestaande waarborgregelingen. Het advies gaat verder in op een mogelijke informatieplicht van de aannemer. De voordelen hiervan – boven het verplicht aanbieden van een verzekering – zijn met name het in stand laten en wellicht zelfs versterken van de bestaande waarborgregelingen. Dit komt de consument en de kwaliteit ten goede.

Het volledige advies is hier te lezen.