Aanpassing definitie Gevolgklasse 1

Bron: www.energiesprong.nlIn de definitie van Gevolgklasse 1 die op de site van iBK is gepubliceerd, is opgenomen dat een verbouwing niet tot Gevolgklasse 1 behoort indien het volume van het bouwwerk toeneemt. Een wijziging van het volume is – achteraf bezien – een nodeloze beperking van Gevolgklasse 1. De oorspronkelijke reden was het voorkomen dat bestaande bouwwerken vergroot worden tot boven de grens van Gevolgklasse 1. De eis dat de hoofddraagconstructie niet mag wijzigen dekt dit echter al af.

De notitie over de gevolgklassen is te vinden bij Adviezen kwartiermakers, advies nr. 4.

Nu de eis geschrapt is vallen bijvoorbeeld ook Nul-op-de-meter-renovaties van woongebouwen onder Gevolgklasse 1.