“Private kwaliteitsborging: op naar een veiliger en klantgerichte bouw?”

Vanaf januari 2015 publiceert Ottilie Laan van Blumstone Advocaten een serie blogberichten over het wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen. Hierbij zullen verschillende onderdelen van de wet kort worden beschreven, met een nadruk op de privaatrechtelijke aspecten. Een eerste blog – waarin een algemene uitleg van de wetgeving wordt gegeven – is te lezen op de website van Blumstone.