Onderzoek stelselwijziging Kwaliteitsborging bouw

Private Kwaliteitsborging BouwtoezichtWet Kwaliteitsborging voor het bouwen is de naam van een nieuwe wetgeving voor de bouwsector die in 2016 in werking zal treden. Deze stelselwijziging zal een verschuiving van verantwoordelijkheden binnen de bouwkolom betekenen, concreet gezegd zullen gemeenten niet meer gaan toetsen en inspecteren op de eisen uit het Bouwbesluit.

Dit onderzoek naar de toekomstige stelselwijziging is uitgevoerd in het najaar van 2014. Omdat het een toekomstige wijziging in de wet betreft is de bouwsector nog relatief onbekend met het onderwerp en de inhoud hiervan. Het doel van dit onderzoek is het duidelijk maken van de visie en geest van de wetswijziging en deze te vertalen in concrete aanbevelingen. De aanbevelingen zijn met name bedoelt voor de realisatiefase van bouwprojecten. De focus ligt hierbij op de werkvloer, daar moet de kwaliteit daadwerkelijk gerealiseerd worden.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Ballast Nedam Bouw en Ontwikkeling Speciale Projecten (BSP). Het onderzoek is uitgevoerd door Bert Videler, werkzaam bij BSP en duaal-student aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen. Academie voor Bouw en Infra  Bouwmanagement Uitvoering. Specialisatie: Organisatie

Voor meer informatie lees de presentatie over de resultaten van het onderzoek of de eindrapportage zelf. Lees ook het interview dat Videler had met Cobouw over zijn onderzoek.