“Toetsing veiligheid moet altijd bij overheid blijven”

In een opiniestuk in Cobouw vragen Paul Korthagen en Remko Wiltjer (beiden IMd Raadgevende Ingenieurs) zich af of ’toetsen of een gebouw niet instort’ wel iets is dat je aan de markt kan overlaten. Korthagen en Wiltjer vrezen dat opdrachtgevers op zoek zullen gaan naar diegene uit hun beroepsgroep die voor het minste geld – en liefst nog minder – de plannen willen toetsen. Verder klinkt ook hier weer de angst door dat de gemeenten de leges niet zullen verlagen en ‘via een achterdeur’ alsnog hun inkomsten willen binnenhalen. Beide heren pleiten daarom in hun artikel in Cobouw voor het versterken van de huidige gemeentelijke toets.