Legeskorting bij toepassing gecertificeerde Bouwbesluittoets – 2015

Evenals vorig jaar heeft Rowiq Advies op haar site een overzicht geplaatst van gemeenten die korting geven op de leges bij toepassing van BRL 5019 bij het aanleveren van een aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen. Ten opzichte van vorig jaar is een aantal gemeenten verdwenen van de lijst (Alphen a/d Rijn, Leiden) en zijn enkele nieuw toegevoegd (Veldhoven, Venlo). Volgens Rowiq is ook Eindhoven van de lijst verdwenen. De legesverordening van Eindhoven kent echter nog steeds de volgende bepaling:

“Wanneer een wordt ingediend volgens een toepasbare landelijke erkenningsregeling met betrekking tot de gecertificeerde bouwbesluittoets worden de uren maal het uurtarief in mindering gebracht welke worden besteed aan de toetsing bouwbesluit”

Ook de gemeente Rotterdam geeft in twee gevallen korting: projecten in het kader van het experiment met het Keurmerk Garantiewoningen krijgen 30% korting en aanvragen ingediend via Blitts krijgen 50% korting.