Informatiebulletin Erkenningsregeling Kleine Bouwwerken nr. 1

De erkenningsregeling kleine bouwwerken (EKB) is één van de pilotprojecten die vooruitlopend op de Wet kwaliteitsborging worden uitgevoerd. Onderstaand bericht is afkomstige van de projectgroep die uitvoering geeft aan de EKB.

De erkenningsregeling kleine bouwwerken, kortweg EKB, is een instrument voor private kwaliteitsborging op het gebied van bouwen. Het is een beoordelingsmethodiek die gericht is op het (ver)bouwen van een bouwwerk en die tot doel heeft vast te stellen of er een gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat dit (ver)bouwen voldoet aan de voorschriften van het Bouwbesluit.

EKB is het initiatief van de gemeente Deventer en diverse marktpartijen en wordt op dit moment ontwikkeld en getest. Het streven is om te komen tot een erkend instrument in het private domein, dat voldoet aan de landelijke eisen en wordt toegelaten door de Landelijke Toelatingsorganisatie en daardoor in geheel Nederland inzetbaar is.

EKB is een instrument dat door aannemers, architecten en bouwkundig adviseurs gebruikt kan worden. EKB is een laagdrempelig en kant-en-klaar instrument om aan te tonen dat het geleverde werk voldoet aan de voorschriften van het Bouwbesluit.

In het startdocument van dit project is achtergrond en opzet van EKB terug te vinden. Via periodieke bulletins worden geïnteresseerden op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen. Lees hier EKB – bulletin nummer 1 december 2014.