Masterthesis Kwaliteitsborging in de bouw – Inge van der Aa

Ter afronding van haar studie Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Tilburg heeft Inge van der Aa een onderzoek uitgevoerd naar zowel de publiekrechtelijke als de privaatrechtelijk aspecten van private kwaliteitsborging in de bouw. De focus bij het onderzoek lag bij het borgen van de constructieve veiligheid, met als centrale vraag:

In hoeverre waarborgt het nieuwe stelsel van kwaliteitsborging voor het bouwen de constructieve veiligheid van bouwwerken in de realisatiefase van het Nederlandse bouwproces?

Kernwoorden in het onderzoek zijn deskundigheid, onafhankelijkheid, onpartijdigheid en draagvlak. Van der Aa concludeert: “Ondanks dat het een hele opgave wordt om het nieuwe stelsel van private kwaliteitsborging in te voeren en alle partijen tot op zekere hoogte met hun neus dezelfde kant op te krijgen, zal het nieuwe stelsel geen afbreuk doen aan de borging van de constructieve veiligheid en levert het mogelijk zelfs een bijdrage aan de verbetering daarvan.”

Lees hier de Masterthesis Rechtsgeleerdheid van EMA van der Aa

vanderAA