Reactie Vereniging Eigen Huis op (ontwerp) wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen

Met de deadline van 15 september in zicht komen steeds meer organisaties met een reactie op het (ontwerp) wetsvoorstel Kwaliteitsborging voor het bouwen. Zo ook Vereniging Eigen Huis.

Vereniging Eigen Huis (VEH) stelt ten eerste dat de ongelijkheid in rechtspositie tussen bouwer en consument, los van het beoogde stelsel, zo snel mogelijk moet worden aangepakt. Dit deel van het wetsvoorstel moet dan ook met voorrang worden ingevoerd, te meer omdat VEH van mening is dat met de terugtredende gemeente de noodzaak om kwaliteit ‘af te kunnen dwingen’ groter wordt.

VEH is positief over de voorgestelde aanpassingen van het BW. Wel maakt VEH enkele kanttekeningen bij het ontbreken van prikkels bij de nieuwe regels om – met name bij de langere depotregeling – snel tot herstel te komen als er gebreken zijn na oplevering. VEH doet enkele voorstellen hoe dit kan worden verbeterd.

Wat betreft het onderdeel kwaliteitsborging is VEH terughoudender. De nieuwe regeling mag niet ten koste gaan van de consument en moet kosteneffectief zijn. Maatregelen om te komen tot een kosteneffectief stelsel – zoals bijvoorbeeld meer vergunningvrij maken – worden niet bij voorbaat als positief beoordeeld, aangezien hierdoor het doel – betere bouwkwaliteit – onder druk komt te staan.

Lees hier de volledige reactie op het wetsvoorstel PKB – Vereniging Eigen Huis.