Nadere uitleg Minister Blok over uitgangspunten kwaliteitsborging

Op verzoek van de vaste Kamercommissie voor Wonen en Rijksdienst heeft minister Blok een nadere uitleg gegeven over de uitgangspunten voor het nieuwe stelsel voor kwaliteitsborging in de bouw. In zijn brief van 16 juni 2014 gaat de minister in op de rol van het bevoegd gezag in het nieuwe stelsel, de positie van de consument en de verzekerde garantie. De in de brief genoemde uitgangspunten zullen tevens terugkomen in de consultatieversie van wet die deze zomer door BZK zal worden gepubliceerd.

De brief is hier te lezen.