Gepubliceerde adviezen Kwartiermakers verbetering kwaliteitsborging in de bouw

Op de website van het Instituut voor Bouwkwaliteit zijn diverse adviezen te vinden die in de afgelopen maanden – op basis van gesprekken met betrokken partijen – zijn uitgebracht aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Voor een beter overzicht zijn deze adviezen nu gebundeld op één pagina onder de kop Adviezen Kwartiermakers.

De komende tijd zullen nieuwe adviezen worden toegevoegd aan het overzicht. De meest recente adviezen betreffen de definitie van ‘Risicoklasse 1’ (met welke bouwwerken gaan het nieuwe stelsel straks van start?) en het proces onder het nieuwe stelsel.