Overlegplatform Bouwregelgeving in 2000: “bouwpartijen grotendeels zelf de controles op naleving van de technische publiekrechtelijke voorschriften laten verrichten”

In de ontwikkeling van de ideeën rondom verbetering kwaliteitsborging in de bouw speelt het Overlegplatform bouwregelgeving (OPB) vanaf het begin een grote rol. Zo presenteerde het OPB in december 2000 haar visie op de bouwregelgeving. Kern van die visie was dat, waar mogelijk, gestreefd moet worden om deelnemende partijen aan het bouwproces op basis van kwalificaties (certificatie) grotendeels zelf de controles op naleving van de technische publiekrechtelijke voorschriften te laten verrichten. Iets wat de jaren daarna telkens terugkwam: In het advies van de Commissie Dekker, in diverse brieven aan de Tweede Kamer en in standpunten van bij de bouw betrokken partijen.

Het rapport Herregulering en stroomlijning van de bouwvergunningprocedures van OTB (TU Delft) uit 2001 geeft een goed beeld van de ontwikkelingen in de periode 1992 – 2002. het rapport bevat daarnaast voorstellen voor aanpassing van de vergunningprocedures en een overzicht hoe dat in andere landen is geregeld. Beide zijn inmiddels 13 jaar oud maar nog steeds actueel en bruikbaar…