Reactie BZK op rapport “Erkende technische oplossingen”

Op verzoek van de Tweede Kamer heeft minister Blok het rapport “Erkende technische oplossingen” aan de Kamer toegezonden, inclusief een reactie op dat rapport. De minister geeft in de reactie op het rapport een korte beschrijving van de door ERB voorgestelde werkwijze met erkende technische oplossingen, waarna een inhoudelijke reactie gegeven wordt. De minister geeft aan dat de door ERB voorgeschreven werkwijze nauw aansluit bij de huidige bouwpraktijk. Het rapport laat volgens Blok echter onvoldoende de noodzaak zien om die werkwijze verder te reguleren via “erkende technische oplossingen”. De brief gaat verder in op de motie De Vries over het vereenvoudigen van de bouwregelgeving, met name voor eenvoudige bouwwerken.

De brief en het rapport zijn te vinden op overheid.nl en in het overzicht van onderzoeken en documenten over private kwaliteitsborging. De minister zal de kwartiermakers vragen het rapport bij hun werkzaamheden te betrekken.