Kritisch commentaar VBWTN op Kamerbrief private kwaliteitsborging

Op haar website bwtinfo.nl heeft de Vereniging Bouwtoezicht Nederland een kritische reactie geplaatst op de brief van minister Blok inzake private kwaliteitsborging. VBWTN valt met name over de toon van de brief daar waar het gaat om het functioneren van het huidige BWT en kwaliteitsborging bij kleine bouwwerken. Verder mist VBWTN het verplichte vooroverleg en is de nadruk die brief legt op betrokkenheid van het bevoegd gezag bij complexe bouwwerken onvoldoende.

Lees het gehele bericht op de site van VBWTN