Marktinitiatieven: Opleiding Bouwbesluitdeskundige in oktober van start

De informatie op deze pagina is afkomstig van PAO Techniek en Management en is geplaatst onder "Marktinitiatieven" op de website van iBK. Via de betreffende pagina biedt iBK organisaties de mogelijkheid om diensten en producten in het kader van kwaliteitsborging te presenteren.

In oktober start de nieuwe opleiding van Bouwbesluitdeskundige met 16 enthousiaste deelnemers. Een goed teken! Want ondanks dat de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) is uitgesteld, neemt het belang en de noodzaak van kwaliteitsborging bij diverse markpartijen zichtbaar toe. De wet in spe begint door te dringen in alle geledingen en wordt ook benoemd in gesprekken op het gebied van samenwerken en contracteren. Zowel bij gemeenten als bij bouwbedrijven.

De opleiding staat garant voor meer kennis over het Bouwbesluit en aanverwante regelgeving, geleerd in een gemixte dynamiek van vakgenoten uit het publieke en het private domein en met veel ruimte voor oefening. Cursusleider Hajé van Egmond: “Het is een unieke basisopleiding die je snel inzicht geeft in het Bouwbesluit en handvatten biedt om bouwplannen integraal te toetsen aan de voorschriften, of je nu werkzaam bent bij de overheid of in de bouw.”

Wil jij net als deze onlangs gediplomeerden een allround bouwplantoetser worden? Meld je dan aan voor de opleiding Bouwbesluitdeskundige. De opleiding gaat gegarandeerd door en start op woensdag 3 oktober 2018.

Marktinitiatieven: trainingen kwaliteitsborging Greenworks Academy

Greenworks Academy organiseert training voor werkvloer en management over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Zaken die aan de orde komen zijn:

  • Wet- en regelgeving
  • De rol van opdrachtgever versus opdrachtnemer
  • Hoe u succesvol met elkaar samenwerkt
  • Hoe u de risico’s van een project bepaalt
  • Hoe u een goed projectdossier opbouwt
  • Kwaliteitsborging op de werkvloer

Meer informatie:

Wet private kwaliteitsborging voor het management Bekijk training
Wet private kwaliteitsborging voor de uitvoering Bekijk training

Hogeschool Windesheim voegt #Wkb toe het curriculum Bouwkunde

In het nieuwe curriculum van het vak Bouwtechniek en Management is een aantal colleges gewijd aan de nieuwe wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Behalve uitleg van de wet worden ook de consequenties voor het bouwproces en de verantwoordelijkheden van de betrokken partijen uitgewerkt. Het aantonen van de as-built (gerealiseerde) bouwkwaliteit is een belangrijk onderdeel van deze stelselherziening. Docent bouwmanagement Eric Gouma legt uit, dat het belangrijk is dat de studenten actuele ontwikkelingen volgen en weten te plaatsen in de praktijk van hun vakgebied.

Studenten van Windesheim volgend het college Kwaliteitsborging

Studenten van Windesheim volgen het college Kwaliteitsborging

Het zorgvuldig onderzoeken van wat de vraag is van de klant, dit weten om te zetten in technische specificaties en vervolgens ervoor te zorgen dat deze afspraken worden nagekomen is de rode draad van het vak Bouwtechniek en Management. De nieuwe wet kwaliteitsborging heeft consequenties voor alle fasen van het bouwproces. Heel belangrijk is het onderdeel risicomanagement in het bouwprocesmanagement, het onderkennen van risico’s en het beheersen ervan is een uitdaging die de studenten moeten aangaan. Docent Gouma is ervan overtuigd dat deze actualisering het vak nog belangrijker en leuker maakt.