IBR: Aandachtspunten privaatrecht #Wkb

…De normen waaraan deze private beoordelaars onderworpen zijn, moeten zo begrijpelijk en goed omlijnd mogelijk geformuleerd zijn mede met het oog op juist deze aansprakelijkheid.(16) De wijziging van de aansprakelijkheidsregeling… Lees meer…

Veelgestelde vragen over de Wkb

…de aansprakelijkheid van de aannemer bij oplevering van het werk. In het derde lid van dat artikel staat hierover dat de aannemer niet aansprakelijkheid is voor gebreken die de opdrachtgever… Lees meer…

Mag ik een instrument voor Gevolgklasse 2 ook toepassen voor de kwaliteitsborging van een bouwwerk Gevolgklasse 1?

Een instrument dat is ontworpen voor een hogere Gevolgklasse, mag voor bouwwerken in een lagere Gevolgklasse worden toegepast. Andersom is dit niet toegestaan. Dus een instrument voor Gevolgklasse 2 mag… Lees meer…

Brancheorganisaties Zorg en Onderwijs: laat aansprakelijkheid in wetsvoorstel #Wkb ongewijzigd

Tijdens het Kamerdebat inzake de Wetsvoorstel kwaliteitsborging op 18 januari jl. heeft het CDA een amendement ingediend om de voorschriften in de Wkb inzake de aansprakelijkheid van de aannemer aan… Lees meer…

Amendementen #Wkb: “gecompliceerdere juridische situaties”

…in beweging gebracht. Ook in het Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR) en in de rubiek Actualiteiten Bouwrecht is er vele malen over geschreven. Zowel over het publiekrechtelijke als het privaatrechtelijke segment… Lees meer…

AFNL: ‘Als je vakkundig bouwt is aansprakelijkheid #Wkb geen punt’

…in de brief dat de brancheleden – 1800 bedrijven in de bouw- en infrasector – achter de wet staan. AFNL is van mening dat de toegenomen aansprakelijkheid geen probleem hoeft… Lees meer…

Samenvatting debat Wet #kwaliteitsborging voor het bouwen

…de belangrijkste onderwerpen die tijdens het debat besproken zijn: de aansprakelijkheid van de aannemer, de rol van de gemeente, leges, monumenten, implementatie en de dossiervorming. Aansprakelijkheid van de aannemer Alle… Lees meer…

Aedes positief over wetsvoorstel aansprakelijkheid bouwkwaliteit

…Daardoor ontstaat een evenwichtigere aansprakelijkheidsregeling. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft Aedes dan ook verheugd te zijn over dit wetsvoorstel. De belangrijkste aandachtspunten voor Aedes zijn: De wettelijke… Lees meer…