Samenvatting advies Raad van State Besluit kwaliteitsborging

Op 24 februari heeft minister De Jonge de Eerste Kamer geïnformeerd over het advies van de Raad van State met betrekking tot het Besluit kwaliteitsborging. De Afdeling heeft een advies met een positief dictum uitgebracht. In een bijlage bij de brief is aangegeven welke wijzigingen naar aanleiding van dat advies en overleg met de Kamer nog zijn doorgevoerd in de toelichting op het Besluit kwaliteitsborging. In de brief geeft de minister tevens aan op korte termijn delen van het stelsel in werking te laten treden zodat de Toelatingsorganisatie kwaliteitsborging bouw formeel met de werkzaamheden kan starten.

De finale afweging over inwerkingtreding van het volledige stelsel vindt in maart plaats. De planning is om de Wkb tegelijk met de Omgevingswet – inmiddels per 1 juli 2023 gepland – van start te laten gaan.

2 gedachten over “Samenvatting advies Raad van State Besluit kwaliteitsborging”

  1. Ik vroeg mij af of de wijzigingen in het BWB boek 7 (consumentdossier omgekeerde bewijslast) nu als eerder beoogd gelijk met het van kracht worden van de omgevingswet in werking treedt?

    1. Met betrekking tot inwerkingtreding verandert alleen de datum. Dus het hele pakket blijft bij elkaar en treedt in één keer in werking. Het opleverdossier zal pas in werking treden als er overgangsrecht is geregeld.

Reacties zijn gesloten.