Impact Wkb: VBWTN helpt u graag!

Ook de vereniging BWT Nederland (VBWTN) roept gemeenten (nogmaals!) op zich voor te bereiden op de komst van de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb). Op de website heeft de vereniging een impactanalyse gepubliceerd (onder het kopje documenten) waar gemeenten binnen hun eigen organisatie mee aan de slag kunnen.

Om ervoor zorg te dragen dat de vereniging richting BZK en VNG kan gaan aangeven welke impact de invoering van gevolgklasse 1 heeft voor het bevoegd gezag vraagt VBWTN gemeenten de impactanalyse met hen te delen. Ook als gemeenten zelf een scan hebben uitgevoerd of laten uitvoeren door een andere partij is het verzoek dit te delen met de Vereniging.

Voor leden van de vereniging BWT Nederland is ondersteuning beschikbaar. Mocht u als lid van de vereniging vragen hebben met betrekking tot de tool die op de website van VBWTN staat dan kunt u contact opnemen met David Weekenstroo. Hij is te bereiken op: 06 – 29 491 136 of via: d.weekenstroo@vereniging-bwt.nl.

Meer informatie en ondersteuning voor gemeente is te vinden via de site Hulp bij implementatie van de Wkb voor gemeenten van de VNG.

Bron: BWTinfo