Hulp voor gemeenten bij de implementatie van de Wkb

Logo VNGDe Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een nieuwe website gelanceerd waar informatie voor gemeenten te vinden is over de implementatie van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Op dit moment zijn 4 onderwerpen te vinden op de site:

  • Een overzicht van de minimaal uit te voeren acties om per 1-1-2021 klaar te zijn voor de Wkb
  • Een analyse van de impact van de Wkb voor gemeenten. Een toelichting op het rapport is te lezen in dit artikel.
  • Een overzicht van gewijzigde taken: welke vallen weg en welke komen er bij onder de Wkb?
  • De discussieleidraad leges waarin wordt ingegaan op de effecten van verschillende beleidskeuzes op de legesinkomsten

De website is hier te vinden en is een aanvulling op de eerder door de VNG in het leven geroepen site over de Wkb.