AMvB, voorhang, Kamervragen: een analyse door Peter de Haan

Naar aanleiding van het ontwerpbesluit Kwaliteitsborging zijn door zowel de Eerste als de Tweede Kamer (kritische) vragen gesteld. In reactie op de vragen verschenen er diverse blogs en artikelen waarin het soms leek alsof het hele wetstraject opnieuw begon of dat Wkb ter stemming voorlag in de politiek. In een tweetal artikelen legt Peter de Haan (Asselbergs & Klinkhamer Advocaten) uit wat nu de status is van het ontwerpbesluit en de vragen van de beide Kamers. De Wet kwaliteitsborging is mei 2019 al aangenomen. De Haan licht toe dat de vragen komt voortkomen uit de volgende stap in het wetgevingsproces: voorhang van het Ontwerpesluit kwaliteitsborging. Beide Kamers gaan hierover nadrukkelijk in overleg met de minister maar een stemming is niet aan de orde. Eventuele wijzigingen zullen via het politieke debat tot stand komen.

In beide artikelen gaat De Haan inhoudelijk in op de vragen die door de verschillende partijen zijn gesteld. In een analyse van het Ontwerpbesluit laat De Haan een tegengeluid horen op de kritiek van ondermeer de VNG op het Ontwerpbesluit. Volgens De Haan zal inwilliging van de eisen van de VNG c.s. leiden tot dubbel werk. En mogelijk tot de hoge kosten en bureaucratie die sommige politieke partijen vrezen.

Minister Ollongren heeft aangegeven beide Kamer na het reces in één keer te beantwoorden. De (principiële) discussie over de rol van de gemeente zal dus na de zomer worden voortgezet. In de tussentijd is – zoals De Haan zijn betoog eindigt – de minister aan zet: “Aan haar de ondankbare taak de vele vragen te beantwoorden en opnieuw een compromis te zoeken.”