Wkb formeel uitgesteld

Inmiddels is de Wkb uitgesteld tot 1 juli 2022

Na het op 1 april aangekondige uitstel van de Omgevingswet was het eigenlijk al wel duidelijk. Maar nu ook officieel: de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen treedt niet per 1 januari 2021 in werking. In de begeleidende brief bij de kamervragen van Ronnes (CDA) over de voortgang van proefprojecten geeft minister Ollongren aan voor de zomer met een nieuwe datum te komen. Alle voorbereidingen gaan wel door. Zo zal de Toelatingsorganisatie kwaliteitsborging bouw deze zomer operationeel zijn en wordt het Besluit kwaliteitsborging op korte termijn aan de Tweede Kamer aangeboden.

De brief zelf geeft een beeld van de stand van zaken proefprojecten. Op dit moment is slechts een beperkt aantal proefprojecten formeel als zodanig aangemeld. De extra tijd zal dus nuttig gebruik moeten worden.

lees de brief en het antwoord op de Kamervragen via deze link deze link.

3 gedachten over “Wkb formeel uitgesteld”

  1. Het zijn andere prioriteiten momenteel! Kans om de kleinere bouwondernemingen beter voor te lichten en de consequenties ook financieel uit te leggen en aan te passen indien zij nog budget hiervoor hebben.

    1. Het duurt wel een paar jaar na inwerkingtreding voordat de financiële consequenties duidelijk worden. Wie gaat welke kosten voor kwaliteitsborging rekenen (tarieven en exacte activiteiten) en doorberekenen aan wie, wordt dit in alle gemeenten gecompenseerd met legeskorting en wat zijn financiële gevolgen van het verhoogde risico uiteindelijk echt?

      1. Kosten zullen inderdaad pas op termijn duidelijk worden. Maar wat is het verhoogde risico? Het huidige toezIcht van gemeenten op gevolgklasse 1 is zeer beperkt. Ervaring is dat de inzet van kwaliteitsborgers leidt tot een strenger toezicht.

Reacties zijn gesloten.