Proefdraaien met een kwaliteitsborger

Onderstaande video's zijn overgenomen van Plannen kabinet voor meer toezicht in de bouw

Een aantal bouwprojecten werkt als proef al volgens de nieuwe bouwregelgeving uit Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen. Zo ook in de gemeente Delft tijdens de bouw van het Grachtenhuis. Naar tevredenheid. Naast de opdrachtgevers (particulieren) waren op de bouwplaats zelf 4 partijen actief: architect Liesbeth Janson (Studio Huijgens), aannemer Bram van der Knaap (Capelse Streekbouw B.V.), kwaliteitscontroleur Erik Schot (PlanGarant) en Glenn Daniëls van de gemeente Delft. Zij vertellen over hun ervaring en het belang van kwaliteitsborging op de bouwplaats.

 

 

Liesbeth Janson, architect, over werken met een kwaliteitsborger

Duur:00:59
Video | 13-05-2019

Bram van der Knaap, aannemer, over werken met een kwaliteitsborger

Duur:00:49
Video | 13-05-2019

Erik Schot, kwaliteitscontroleur, over zijn werk als kwaliteitsborger

Duur:00:52
Video | 13-05-2019

Glenn Daniëls, inspecteur gemeente Delft, over werken met een kwaliteitsborger

Duur:00:46
Video | 13-05-2019

2 gedachten over “Proefdraaien met een kwaliteitsborger”

  1. In de praktijk zien we helaas nog te vaak, dat de borging van met name de constructieve veiligheid helemaal niet geregeld is of niet juist bv door de constructeur die het werk berekende en constructief uitwerkte of de aannemer zelf, als ‘een slager die zijn eigen vlees keurt’. Het is de bedoeling van de Wkb, dat een onafhankelijke deskundige wordt ingeschakeld door de vergunninghouder, die namens hem zorg draagt voor de controles van het meest belangrijke van een bouwwerk de constructieve veiligheid en die erop toezicht dat voldaan wordt aan de technische eisen van het Bouwbesluit 2012.
    De taak van het gemeentelijk Bouwtoezicht is en blijft het steekproefgewijs controleren, de wettelijke verantwoordelijkheid voor de borging van de constructieve veiligheid en het voldoen aan het Bouwbesluit 2012 ligt bij de vergunninghouder, die moet dus een kwaliteitsborger inschakelen.

    1. Kleine aanvulling: steekproefsgewijs controleren is geen taak maar een bevoegdheid. Als er aanleiding is kan en zal een gemeente zeker controleren. Het is echter niet – zoals nu nog wel – een taak die ieder project moet worden uitgevoerd.

Reacties zijn gesloten.