Vragen Eerste Kamer over de #Wkb

Op 12 april heeft de Eerste Kamer het zogenoemde voorlopige verslag inzake de behandeling van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen gepubliceerd. Het verslag bevat de vragen die de Eerste Kamer heeft over het wetsvoorstel. De vragen die door de leden VVD, CDA, D66, PVV, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie-fractie zijn gesteld hebben betrekking op:

  • Implementatie en verhouding tot bestaande en voorgenomen regelgeving
  • Het nieuwe stelsel
  • Kwaliteitsborging
  • De Toelatingsorganisatie
  • De positie van de opdrachtgever
  • Handhandhaving en geschillen
  • Informatievoorziening
  • Financiele aspecten

Het is de verwachting dat de Eerste Kamer kort na beantwoording van de – 12 pagina’s – vragen door minister Plasterk een plenair debat ter bespreking van de wet zal inplannen.

De inbreng van de Eerste Kamer is hier te lezen.