Beantwoording Kamervragen De Vries

in maart heeft korte tijd een intern memo van BZK met daarin een – niet afgestemde – uitleg van de amendementen op de Wkb op de website van iBK gestaan. Het op verzoek van BZK geplaatste memo is wederom op verzoek van BZK direct verwijderd.

De inhoud van het memo was voor Albert de Vries (PvdA en opsteller van de betreffende amendementen) reden voor het stellen van Kamervragen. Het antwoord van minister Plasterk is op 14 april aan de Tweede Kamer gezonden.