Rapport internationale vergelijking #kwaliteitsborging

Ter uitwerking van de nadere regelgeving van het wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen (het besluit en de ministeriële regeling) heeft het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een internationale vergelijking  van stelsels voor kwaliteitsborging uitgevoerd.

Het doel van deze vergelijkende studie is om lessen te leren uit de ervaringsfeiten van de buitenlandse stelsels voor kwaliteitsborging voor de verdere uitwerking van het voorgenomen Nederlandse stelsel. Het Economisch Instituut voor de Bouw heeft dit onderzoek uitgevoerd in Duitsland, Engeland, Ierland en Noorwegen. Deze vier landen hebben een stelsel dat in hoofdlijnen is te vergelijken met het voorgenomen stelsel in Nederland. Hierbij ligt de nadruk op zes aspecten waarbij gekeken is hoe deze wettelijk geregeld zijn, maar vooral ook hoe hier in de praktijk invulling aan gegeven is. Die zes aspecten zijn: Het toezicht op het stelsel, de rol van de gemeente, eisen aan het proces van kwaliteitsborging en aan de werkwijze van de kwaliteitsborger, de onafhankelijkheid van partijen, omgang met afwijkingen en kosten van het stelsel. Naast deze zes aspecten komt de aansprakelijkheid van de bij de bouw betrokken partijen aan bod.

Het rapport is via deze link te downloaden.

1 gedachte over “Rapport internationale vergelijking #kwaliteitsborging”

Reacties zijn gesloten.