Open brief IBR aansprakelijkheidsregeling #Wkb

In een open brief aan minister Blok en de leden van de vaste Kamercommissie voor wonen en rijksdienst doet prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis een oproep om het nieuwe vierde lid van artikel 7:758 van het Burgerlijk Wetboek aan te passen. De formulering in de huidige regeling is volgens prof. Chao-Duivis ongelukkig gekozen waardoor de beoogde bescherming van de consument minder goed kan uitvallen. In de brief worden enkele voorstellen gedaan om de volgens prof. Chao-Duijvis aanwezig problemen op te lossen.

De brief is hier te lezen.