Reacties op vertrek VBWTN uit stuurgroep #Wkb

Tijdens het laatste stuurgroepoverleg heeft de Vereniging Bouw- en Woningtoezicht aangegeven uit de stuurgroep te stappen. Inmiddels is hier vanuit diverse kanten op gereageerd.

  • In Binnenlands Bestuur (7 september 2016) geeft Wico Ankersmit (directeur VBWTN) een toelichting op het standpunt van de vereniging. Ankersmit geeft aan dat de vereniging niet tegen private kwaliteitsborging is, maar dat de wet naar hun mening onvoldoende prikkel biedt aan bouwende partijen om ook kwaliteit te leveren. Ankersmit herhaalt in het interview dat de kwaliteit van bouw- en woningtoeizcht onder druk staat als gevolg van bezuinigingen in het verleden. Zeker sinds de bekendmaking van het voornemen om de Wet kwaliteitsborging in te voeren is de kwaliteit teruggelopen. Ankersmit maakt de vergelijking met je huis renoveren terwijl het op korte termijn wordt gesloopt.
  • In Cobouw (6 september) geeft Thomas van Belzen een sfeerimpressie van de laatste stuurgroepbijeenkomst onder de kop Onbegrip over opstappen Bouw- en Woningtoezicht. In het betreffende artikel wordt ook Albert de Vries geciteerd, die aangeeft de reactie een beetje overgevoelig te vinden. Een niet nader genoemd stuurgroeplid reageert met “In de microkosmos van de stuurgroep is het allemaal heel spannend. Maar eigenlijk heeft dit geen enkel effect”. Tenslotte geeft Wico Ankersmit aan de kans fifty-fifty te schatten dat de wet het gaat halen.
  • Op Twitter citeert Cobouw Van der Linden (VVD) die “niet [had] verwacht dat feitelijke vragen zoveel tumult teweeg zouden brengen.”. “We weten dat BWT niet meer aansluit bij huidige bouw, maar dat ligt niet aan inzet honderden mensen. Houd hoofd koel.”

Tenslotte geeft een woordvoerder van de minister vrijwel direct na het opstappen van VBWTN aan dat de minister dit betreurt en snel om tafel wil met de Margreet Schotman, de voorzitter van VBWTN. De afspraak schijnt inmiddels te staan, dus laten we hopen dat alle partijen snel weer constructief met elkaar in gesprek gaan.

1 gedachte over “Reacties op vertrek VBWTN uit stuurgroep #Wkb”

  1. Goedemorgen,

    Even afgezien van de vele uitlatingen die al dan niet gefundeerd zijn of gebaseerd zijn op emotie, geef ik een ieder mee dat we met elkaar het doel moeten stellen dat het niveau van het bouwtoezicht in het tijdperk van private kwaliteitsborging TENMINSTE het niveau moet hebben van de huidige gemeentelijke BWT. Ik denk dat we (zowel overheid als marktpartijen) dan al meer dan genoeg te doen hebben zodat we ons niet meer bezig hoeven te houden met onderling gekibbel en ons weer gaan concentreren op het borgen van de bouwkwaliteit ten voordele van onze samenleving!

Reacties zijn gesloten.